mdkslupsk.pl

 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_6464-41.jpg

Artykuły

Uchwała Rady Rodziców nr 2/2020

Uchwała Nr 2/2020
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie wysokości składek w roku szkolnym 2020/2021

Działając na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 z późn. zm. i poprawkami) oraz Statutu Młodzieżowego Domu Kultury Słupsku, Rada Rodziców ustaliła wysokość składek za udział w zajęciach dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021:

Pracownia języków obcych                                               300,00 zł rocznie
Pracownia muzyczna
- nauka gry na keyboardach                                                  200,00 zł rocznie
- nauka gry na gitarze                                                           200,00 zł rocznie
- zespoły instrumentalne                                                       200,00 zł rocznie
- zajęcia wokalne                                                                  200,00 zł rocznie
Pracownia tańca
- zespoły taneczne                                                               200,00 zł rocznie
Pracownia zajęć rytmiczno-umuzykalniających
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające                                      200,00 zł rocznie
Pracownia plastyczna
- plastyka dziecięca                                                              200,00 zł rocznie
- pracownia rysunku i malarstwa                                            400,00 zł rocznie
- sitodruk                                                                             400,00 zł rocznie
- nauka szycia                                                                     200,00 zł rocznie
- batik                                                                                 200,00 zł rocznie
Koło fotograficzne                                                             200,00 zł rocznie
Koło brydża sportowego                                                   100,00 zł rocznie
Koło teatralne                                                                    200,00 zł rocznie
Koło dziennikarskie                                                           200,00 zł rocznie
Artystyczna Akademia Malucha                                         250,00 zł rocznie

Przewidywane zniżki w deklarowanych składkach (obejmuje języki obce i zajęcia w pracowni muzycznej)
- dzieci nauczycielskie                                                         20%
- drugie dziecko z rodziny                                                     50%
- troje dzieci z rodziny                                                          wszystkie po 50%
- dziecko korzystające z dwóch form zajęć                            droższa forma zajęć 100%, druga po 50%
- dziecko korzystające z co najmniej trzech form zajęć           wszystkie formy po 50%

Inne uwagi:
- przewiduje się możliwość zwolnienia z wpłacania składek w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub innych powodów na wniosek rodziców,
- zadeklarowane składki mogą być wpłacane w dwóch ratach; pierwsza - do końca września, druga - do końca stycznia
- dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zasiłek pielęgnacyjny są zwolnione ze składek na rzecz RR MDK w Słupsku
- uczestnicy aktywnie działający w samorządzie uczniowskim – wszystkie formy – 50%
- dzieci rodziców działających w Radzie Rodziców – wszystkie formy – 50%

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2020

Uchwała nr 1/2020
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku
z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie składek za okres pandemii

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, do czasu powrotu dzieci do placówki zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym, że zajęcia się odbywały a zmiana formy prowadzenia zajęć nie leży po stronie placówki, wysokość składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2019/2020 pozostaje bez zmian.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
Odwołane zajęcia! 1. W dniach 27.10–2.11.2020 r. nie odbędą się zajęcia koła teatralnego prowadzone przez p. Joannę Stoike-Stempkowską.
COVID-19 W zakładce "Rodzice" znajduje się informacja dla rodziców odnośnie Procedury Bezpieczeństwa na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w okresie pandemii COVID-19.
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 UWAGA!!! Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. Podzielona zostanie na trzy etapy: I etap: uczestnicy kontynuujący zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w...
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.