mdkslupsk.pl

 • 071_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg

Artykuły

XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - regulamin

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

organizator eliminacji środowiskowych: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
organizator eliminacji rejonowych: Słupski Ośrodek Kultury
organizator Finału Wojewódzkiego: Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Przystań" w Sopocie.

Regulamin: (wyciąg z regulaminu organizatora wojewódzkiego)
Cel:
• Popularyzacja polskiej literatury pięknej,
• Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
• Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji,
• Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów,
• Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze,

Założenia programowe:
1. Eliminacje przebiegają w dwóch samodzielnych turniejach:
- Turniej Recytatorski,
- Turniej Poezji Śpiewanej.

2. W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

• Dzieci młodszych – klasy I – III szkoły podstawowej,
• Dzieci starszych – klasy IV – VI szkoły podstawowej,
• Młodzieży – klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

3. Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

4. Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

5. W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się:
a) muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę (wykonanie utworu powszechnie znanego dopuszcza się jedynie, gdy uczestnik opracuje nową własną interpretację).
b) wykonanie dodatkowego utworu z własnym tekstem, jako drugi utwór śpiewany.

6. Kryteria oceny:
a) dobór repertuaru /poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw i przeżyć. w Turnieju Poezji Śpiewanej – walory literackie wybranego utworu;
b) kultura mowy /słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna;
c) interpretacja /ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, logika, trafne stosowanie pauzy, pointa, umiejętność budowania nastroju,
d) ogólny wyraz artystyczny, osobowość wykonawcy, zdolność poruszania słuchaczy.

Uwaga!
• Wszystkie teksty literackie (wiersz, proza) prezentowane w konkursie winny być dziełem polskich autorów.
• Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej należy zgłaszać indywidualnego wykonawcę z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament.
• Uczestnicy mają prawo uzyskać od jury (sądów konkursowych) uzasadnienie werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców.
• Werdykty sądów konkursowych są ostatecznie i nie podlegają ocenie.
• Łączny czas prezentacji w obu turniejach zgodnie z wymogami organizatora wojewódzkiego nie może przekroczyć 6 min
• Kwalifikacje do kolejnych etapów:
a) z przeglądów szkolnych komisje oceniające kwalifikują do eliminacji
środowiskowych: 2 recytatorów w każdej kategorii w turnieju recytatorskim i 2 wykonawców w poezji śpiewanej.

Założenia organizacyjne:
1.Konkurs przebiega na drodze eliminacji:
• Eliminacje w szkołach do 28 lutego 2020 r.
• Eliminacje środowiskowe (dla miasta, gminy, itp.) - dla miasta Słupska 9 marca 2020 r. (poniedziałek) godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku
• Eliminacje rejonowe - 20 marca 2020 r. (piątek) w OT „Rondo" w Słupsku
• Eliminacje wojewódzkie (MDK Sopot) – w terminie do 31 maja 2020 r.

2. Dopuszcza się możliwość zorganizowania wojewódzkiego finału konkursu w formie koncertu laureatów etapów rejonowych – lub w formie konkursu w zależności od możliwości finansowych organizatorów.

3. Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na koncert finałowy na koszt własny lub instytucji delegującej.

4. Organizatorzy dopuszczają wzorem lat ubiegłych możliwość wprowadzenia wpisowego za udział w finale wojewódzkim Konkursu w kwocie 25,00 zł.

Zgłoszenia do eliminacji (na karcie zgłoszenia — do pobrania poniżej) – dla miasta Słupska - należy składać do 28 lutego 2020 r. (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do MDK-u) wraz z informacją o przebiegu eliminacji szkolnych (protokół).

1.Szkoły typują maksymalnie po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej i dwie osoby w kategorii poezji śpiewanej.

2. Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
tel./fax 59 842-50-52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
UWAGA! Ze względu na chorobę nauczyciela wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "To, co ważne..." zostaną udostępnione 16 lutego 2024 r. na stronie internetowej. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Od 2 października 2023 r. w sprawie rekrutacji należy kontaktować z sekretariatem MDK pod numerem tel. 59 842-50-52
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.