mdkslupsk.pl

 • 071_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg

Artykuły

VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Młodzieżowej "Barwy Piosenki" - regulamin

Regulamin
VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Młodzieżowej "Barwy Piosenki"

 

Cele
1. Popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej wśród młodzieży.
2. Prezentacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie wokalistyki wśród młodzieży.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów oraz zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego i doskonalenia warsztatu wokalnego.
4. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych.
5. Aktywizacja pedagogów i uczniów.
6. Wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz poszerzenie literatury wokalnej dla młodzieży.
7. Konfrontacje poszukiwań repertuarowych i wykonawczych.
8. Prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i dydaktycznym.

Regulamin Konkursu
1. Konkurs kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły będące reprezentantami swoich szkół, ośrodków kultury oraz placówek zajęć pozaszkolnych .
4. Maksymalny skład zespołu wynosi 6 osób.
5. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch przedstawicieli.
6. Każdy instruktor/nauczyciel z danego ośrodka kultury/placówki zajęć pozaszkolnych może zgłosić jednego wykonawcę.
7. Uczestnicy wykonują jeden utwór w języku polskim o tematyce młodzieżowej (stosownej do wieku wykonawcy).
8. Wykonywany utwór nie powinien być prezentowany przez tę samą placówkę przez okres co najmniej trzech lat.
9. Każdy uczestnik wykonuje utwór przy użyciu mikrofonu.
10. Ustalona przez Organizatora kolejność przesłuchań nie podlega zmianom.
11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Karty Zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym (format mp3 – mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2016 r. na adres Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk.
12. Brak przesłanego w wyznaczonym terminie podkładu muzycznego jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.
13. Po zakończonym Konkursie dostarczone do Organizatora podkłady muzyczne zostaną usunięte.
14. Konkurs odbędzie się 14.05.2016 r. o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku.
15. Dopuszczalna forma akompaniamentu: własny lub półplayback.
16. Organizator nie zapewnia akompaniamentu.
17. Wykonawcy będą oceniani w kategoriach: solista i zespół (jeżeli w danej kategorii będzie odpowiednia ilość podmiotów wykonawczych).
18. Wykonawcy w obu kategoriach otrzymują dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca, dyplomy – wyróżnienia oraz drobne upominki.
19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.
20. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dostarczenie wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów formularzy zgody na upublicznienie wizerunku dziecka (zdjęcia z Konkursu na stronie internetowej MDK) oraz w materiałach prasowych i promujących działalność MDK.

Jury
1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
3. Jury dokonuje oceny zgodnie z Kartą Oceny.
4. Ocena występu podmiotu artystycznego jest sumą ocen jurorów.
5. Obrady Jury są tajne.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Koordynator Konkursu
mgr Bogusława Plebanek

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta uczestnictwa i zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (plik PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.