mdkslupsk.pl

 • 008_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg

Artykuły

Działalność

Organ prowadzący: Miasto Słupsk
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Gdańsku


Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego o zdecydowanym profilu artystycznym: muzycznym, plastycznym i tanecznym. Praca zorganizowana jest w dwóch działach i pięciu pracowniach:

I. dział choreografii i muzyki

- pracownia tańca
- pracownia zajęć rytmiczno-umuzykalniających
- pracownia muzyczna

II. dział edukacji estetycznej, nauki i rekreacji
- pracownia plastyczna
- pracownia języków obcych
- koła inne

Poszczególne pracownie prowadzą szeroką działalność na rzecz środowiska organizując wystawy, koncerty, przeglądy, konkursy, spotkania i wykłady otwarte, wspomagając organizacje imprez innych placówek. Współpraca prowadzona jest ze szkołami, przedszkolami, placówkami pokrewnymi z terenu województwa i kraju. Uczestnicy zajęć prowadzonych w MDK reprezentują i promują województwo, miasto i placówkę biorąc udział w imprezach o zasięgu ogólnopolskim, w których zdobywają nagrody i zostają laureatami. Cała działalność placówki nastawiona jest na systematyczną pracę dydaktyczno-wychowawczą w ciągu całego roku szkolnego. Realizując zasadę, że MDK uczy, bawi i wychowuje pragniemy przygotować świadomych odbiorców i uczestników "kultury wysokiej". Obecna oferta zajęć stwarza warunki rozwoju zainteresowań i osobowości, wypełnia czas wolny od nauki dzieci i młodzieży, a także pełni funkcje profilaktyczne, wychowuje przez realizację programów promujących zdrowy styl życia i spędzania czasu wolnego. Aktualnie proponowane formy zajęć:

1. Pracownia muzyczna
- nauka gry na gitarze klasycznej
- nauka gry na gitarze elektrycznej
- nauka gry na keyboardzie
- studio piosenki
- zespoły instrumentalne
- chór kameralny

2. Pracownia tańca
- dziecięce zespoły piosenki i ruchu
- dziecięce zespoły tańca
- młodzieżowe zespoły tańca

3. Pracownia zajęć rytmiczno-umuzykalniających
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające grup wczesnoszkolnych

4. Pracownia plastyczna
- zajęcia plastyczne dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych
- zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
- zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży

5. Pracownia języków obcych
- nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na różnych poziomach zaawansowania

6. Koło brydża sportowego

7. Zajęcia klubowe i imprezy
- koncerty zespołów muzycznych i chóru
- wystawy plastyczne
- przeglądy rejonowe do wojewódzkich konkursów muzycznych

Ta zróżnicowana oferta zajęć stanowi o specyfice pracy placówki wychowania pozaszkolnego, która znalazła się w zreformowanym systemie polskiej oświaty. Działalność MDK oparta jest na programach autorskich i dobrowolności uczestnictwa oraz możliwości wyboru formy zajęć.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.