mdkslupsk.pl

 • 026_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg

Artykuły

Program Dydaktyczno-Wychowawczy

I. Założenia ogólne

Jesteśmy placówką, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.


Prowadzimy zajęcia mające na celu:

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur
 • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym


Proponujemy:

 • imprezy, w szczególności przeglądy, wystawy, koncerty i konkursy
 • zajęcia mające na celu rozwój psychofizyczny, artystyczny i naukowy
 • działania alternatywne będące profilaktyką przeciw marginalizacji, wchodzeniu w konflikt z prawem (np. koncerty bez używek dla młodzieży)


II. Realizacja zadań

Zadania edukacyjne:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy szkolnej
 • umuzykalnienie dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • nauka tańca klasycznego, modern i jazz
 • wspieranie rozwoju talentów plastycznych i muzycznych
 • poszerzanie wiedzy szkolnej w zakresie języków obcych
 • wspieranie przedszkoli i szkół w procesie dydaktycznym


Zadania wychowawcze:

 • wspieranie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego każdego uczestnika w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej
 • poszanowanie godności i wolności dzieci i młodzieży, dostrzeganie ich niepowtarzalności, poszanowania ich praw, ale również wyznaczanie obowiązków
 • przygotowanie uczestnika do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz człowieka odpowiedzialnego i wrażliwego
 • rozwijanie świadomości użyteczności wynikającej z uczestnictwa w zajęciach MDK
 • kształtowanie w uczestnikach postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów
 • wspieranie samodzielności i samorządności


Zadania kulturalne:

 • przygotowanie świadomych odbiorców sztuki
 • stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
 • organizowanie przeglądów twórczości artystycznej
 • organizowanie warsztatów muzycznych oraz rysunku i malarstwa


Zadania profilaktyczne:

 • propagowanie zdrowego stylu życia - sposobu spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach pracowni MDK w Słupsku
 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań artystycznych i naukowych w czasie wolnym
 • stwarzanie uczestnikom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych
 • zaspokajanie potrzeb sukcesu poprzez; aktywne uczestnictwo w imprezach placówki i działania w ramach samorządu uczestników MDK

Zadania opiekuńcze:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków i opieki podczas zajęć planowych i okazjonalnych
 • wspomaganie szkoły oraz rodziców w procesie wychowawczym
 • stała współpraca z rodzicami


Zadania prozdrowotne/sportowe/rekreacyjne:

 • stwarzanie uczestnikom możliwości rozwoju psychofizycznego podczas zajęć ruchowych
 • stwarzanie uczestnikom możliwości aktywnego i zdrowego wypoczynku
 • stwarzanie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w turniejach brydża sportowego

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
Odwołane zajęcia! 1. W dniach 4–15.03.2024 r. nie odbędą się zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone przez p. Grzegorza Uszkiewicza.
UWAGA! Ze względu na chorobę nauczyciela wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "To, co ważne..." zostaną udostępnione 16 lutego 2024 r. na stronie internetowej. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Od 2 października 2023 r. w sprawie rekrutacji należy kontaktować z sekretariatem MDK pod numerem tel. 59 842-50-52
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.