mdkslupsk.pl

 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_0190-7.jpg

Artykuły

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2021

Uchwała Nr 1/2021
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku

w sprawie wysokości składek w roku szkolnym 2021/2022

Działając na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 z późn. zm. i poprawkami) oraz Statutu Młodzieżowego Domu Kultury Słupsku, Rada Rodziców ustaliła wysokość składek za udział w zajęciach dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022:

Pracownia języków obcych                                               300,00 zł rocznie
Pracownia muzyczna
- nauka gry na keyboardach                                                  200,00 zł rocznie
- nauka gry na gitarze                                                           200,00 zł rocznie
- zespoły instrumentalne                                                       200,00 zł rocznie
- zajęcia wokalne                                                                  200,00 zł rocznie
Pracownia tańca
- zespoły taneczne                                                               200,00 zł rocznie
Pracownia zajęć rytmiczno-umuzykalniających
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające                                      200,00 zł rocznie
Pracownia plastyczna
- plastyka dziecięca                                                              200,00 zł rocznie
- pracownia rysunku i malarstwa                                            400,00 zł rocznie
- warsztaty artystyczne                                                        300,00 zł rocznie
- nauka szycia                                                                     200,00 zł rocznie
- batik                                                                               200,00 zł rocznie

- zajęcia sensoplastyczne                                                      200,00 zł rocznie

Koło szachowe                                                                  200,00 zł rocznie
Koło teatralne                                                                   200,00 zł rocznie
Koło dziennikarskie                                                           200,00 zł rocznie
Artystyczna Akademia Malucha                                         250,00 zł rocznie

Przewidywane zniżki w deklarowanych składkach (obejmuje języki obce i zajęcia w pracowni muzycznej)
- dzieci nauczycielskie                                                          20%
- drugie dziecko z rodziny                                                     50%
- troje dzieci z rodziny                                                          wszystkie po 50%
- dziecko korzystające z dwóch form zajęć                            droższa forma zajęć 100%, druga po 50%
- dziecko korzystające z co najmniej trzech form zajęć           wszystkie formy po 50%

Inne uwagi:
- przewiduje się możliwość zwolnienia z wpłacania składek w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub innych powodów na wniosek rodziców,
- zadeklarowane składki mogą być wpłacane w dwóch ratach: pierwsza - do końca września, druga - do końca stycznia
- dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zasiłek pielęgnacyjny są zwolnione ze składek na rzecz RR MDK w Słupsku
- uczestnicy aktywnie działający w samorządzie uczniowskim – wszystkie formy – 50%
- dzieci rodziców działających w Radzie Rodziców – wszystkie formy – 50%

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2020

Uchwała nr 1/2020
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku
z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie składek za okres pandemii

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, do czasu powrotu dzieci do placówki zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym, że zajęcia się odbywały a zmiana formy prowadzenia zajęć nie leży po stronie placówki, wysokość składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2019/2020 pozostaje bez zmian.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.