mdkslupsk.pl

 • 001_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg

Artykuły

Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji i podzielona została na etapy.

Etap Termin Zdarzenie
I od 2 kwietnia od godz. 12.00
do 26 kwietnia do godz. 16.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących.
od 2 kwietnia od godz. 12.00
do 26 kwietnia do godz. 18.00
Złożenie w Młodzieżowym Domu Kultury deklaracji kontynuacji dla kandydatów kontynuujących.
II od 3 czerwca od godz. 12.00
do 21 czerwca do godz. 16.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów.
od 3 czerwca od godz. 12.00
do 21 czerwca do godz. 18.00
Złożenie w Młodzieżowym Domu Kultury wniosku dla nowych kandydatów.
10 lipca godzina 11.00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w Młodzieżowym Domu Kultury.
od 2 września od godz.12.00
do 9 września do godz. 16.00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury.
III od 2 września od godz.12.00
do 27 września do godz. 16.00
Bieżące zapisy do pracowni na wolne miejsca.
Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów.
od 2 września od godz.12.00
do 27 września do godz. 18.00
Złożenie w Młodzieżowym Domu Kultury wniosku dla nowych kandydatów (zgłoszonych w terminie od 2.09.2024 do 27.09.2024 - etap III).
od 2 września od godz.12.00
do 27 września do godz. 18.00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia zakwalifikowanego dziecka (zgłoszonego w terminie od 2.09.2024 do 27.09.2024 - etap III) do Młodzieżowego Domu Kultury.

 

Adres strony, na której prowadzona jest elektroniczna rekrutacja do naszej placówki:
https://slupsk-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.