mdkslupsk.pl

 • 020_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg

Artykuły

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2020

Uchwała nr 1/2020
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku
z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie składek za okres pandemii

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, do czasu powrotu dzieci do placówki zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym, że zajęcia się odbywały a zmiana formy prowadzenia zajęć nie leży po stronie placówki, wysokość składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2019/2020 pozostaje bez zmian.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.