mdkslupsk.pl

 • 021_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg

Artykuły

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2023

Zarządzenie Nr 1/2023
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury

o wysokości składek na rok szkolny 2023/2024

Działając na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z późn. zm. i poprawkami) oraz Statutu Młodzieżowego Domu Kultury Słupsku, Rada Rodziców ustaliła wysokość składek za udział w zajęciach dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2023/2024:

Forma zajęć składka
(roczna)
Pracownia języków obcych
język angielski 300 zł
Pracownia muzyczna
nauka gry na keyboardach 200 zł
nauka gry na gitarze 200 zł
zespoły instrumentalne 200 zł
zajęcia wokalne 200 zł
Pracownia tańca
zespoły taneczne 200 zł
Pracownia zajęć rytmiczno- umuzykalniających
zajęcia rytmiczno-umuzykalniające 200 zł
Pracownia plastyczna
plastyka dziecięca, zajęcia rysunku dla dzieci 200 zł
rysunek i malarstwo 400 zł
warsztaty artystyczne 300 zł
nauka szycia 200 zł
batik 200 zł
zajęcia sensoplastyczne 200 zł
Koła zainteresowań
koło szachowe 200 zł
koło teatralne 200 zł
koło dziennikarskie 200 zł
zajęcia kulinarne 400 zł
Artystyczna Akademia Malucha 250 zł

 

Przewidywane zniżki w deklarowanych składkach:

Dzieci objęte zniżkami Zniżka
dzieci nauczycielskie 20%
drugie dziecko z rodziny 50%
troje dzieci z rodziny wszystkie po 50%
dziecko korzystające z dwóch form zajęć droższa forma zajęć 100%, druga 50%
dziecko lub dzieci z jednej rodziny korzystające z co najmniej trzech form zajęć wszystkie formy po 50%

Korzystając ze zniżek, należy wybrać jedną najkorzystniejszą – zniżki nie łączą się.

 

Inne uwagi:

- zadeklarowane składki mogą być wpłacane w dwóch ratach: pierwsza - do końca września lub do końca pierwszego miesiąca uczęszczania na zajęcia, druga - do końca stycznia,
- dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności są zwolnieni ze składek na rzecz RR MDK w Słupsku,
- uczestnicy aktywnie działający w samorządzie uczniowskim – wszystkie formy 50%,
- dzieci pracowników Młodzieżowego Domu Kultury są zwolnione ze składek.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.